SolitaireParadise.

Pasianssin pelaamisen edut

Osa syistä, miksi pasianssista tuli niin uskomattoman suosittua, on sen monitahoisissa hyödyissä, joihin kuuluu kognitiivisten toimintojen ja henkisen hyvinvoinnin parantaminen sekä tuntikausien hauskanpito. Katsotaanpa pasianssin pelaamisen hyötyjä näissä kahdessa kategoriassa.

Kognitiiviset taidot ja kyvyt

1. Muistiin liittyvät taidot

Yksi pasianssin pelaamisen keskeisimmistä eduista on muistin ja tiedon säilyttämiskyvyn parantaminen. Vaikutus ei ole heti ilmeinen, mutta muistitaidot harjaantuvat, kun pelaajat tiedostamattaan muistavat jaettujen korttien värit, numerot ja värit. Tietynlaisissa pasiansseissa pelaajien on ehkä myös muistettava korttien jakojärjestys ja -järjestys tai korttien paljastaminen.

2. Suunnittelu ja analysointi

Pasianssipelit vaativat pelaajilta suunnittelua, analyysiä ja laskentaa kaikista korteista ja niiden yksityiskohdista, kuten niiden maasta, numeroista ja sijainnista. Pelaajien on sitten hyödynnettävä näitä tietoja suunnitellessaan myöhempiä siirtojaan ja havaitessaan voittoon johtavia sekvenssejä. Pelaajat kehittävät ja käyttävät usein omia strategioitaan skenaarioiden ratkaisemiseksi ja parantavat näin strategiaansa.

Toiston avulla nämä prosessit auttavat harjoittelemaan yksilön henkisiä toimintoja.

3. Strategian luominen

Kuten edellä mainittiin, vaikka pasianssipeli ei ole yhtä haastava ja strateginen kuin shakin kaltaiset pelit, pelaajien on silti toisinaan laadittava strategioita kohtaamansa skenaarion mukaan. Olemassa olevien strategioiden parantaminen on myös tärkeää paitsi pelin voittamisen myös aiempaa korkeampien pisteiden saavuttamisen kannalta. Ajan myötä pelaaja vahvistaa kykyään kehittää ja toteuttaa tehokkaita strategioita.

4. Nopeaa ajattelua ja päätöksentekoa

Toinen pasianssin pelaamisesta saatava hyöty on nopean ajattelukyvyn parantaminen, jotta voit tehdä tarkkoja ja voittavia päätöksiä. Tämä pätee erityisesti silloin, kun pelaajat yrittävät saada pelin päätökseen mahdollisimman lyhyessä ajassa. Vaikka jotkin virheet eivät maksa peliä ja ne voidaan korjata, on suositeltavaa välttää niitä, sillä ne voivat pidentää peliaikaa ja pakottaa pelaajat tekemään nopeita päätöksiä.

Toinen esimerkki on tilanne, jossa pelaajien on otettava jo pohjassa oleva kortti takaisin pöytälaatikkoon poistaakseen lisää kortteja varastopakasta. Tämä opettaa pelaajia omaksumaan ajatuksen "yksi askel taaksepäin, kaksi eteenpäin", ja siitä voi olla paljon hyötyä elämässä.

5. Kestävyyttä

Kun henkilö aloittaa pelin pelaamisen, hän yrittää usein siirtää kortteja nopeasti ilman strategiaa, vaikka hän todennäköisesti häviää. Harjoittelun myötä pelaajat oppivat odottamaan parasta tilaisuutta korttien siirtämiseen - he oppivat viivyttämään tyydytystä ja oppivat, että kärsivällinen odottaminen lisää heidän voittomahdollisuuksiaan.

Kärsivällisyys lisää houkutusten vastustuskykyä ja impulssien hallintaa, ja se on hyödyllistä monissa tilanteissa, myös henkilökohtaisissa suhteissa sekä liike-elämässä.

Henkinen hyvinvointi

6. Rentoutuminen

Kognitiivisten toimintojen lisäksi pasianssin luonne vaikuttaa rauhoittavasti, sillä pelatessaan ihmiset joutuvat kevyeen meditatiiviseen tilaan. Monet pelaajat pitävät pasianssia rentouttavana toimintana, joka lievittää stressiä ilman liian intensiivistä pelaamista, vaikka se pitääkin mielen aktiivisena. Pelaajilla on jotain, mihin keskittyä, minkä ansiosta he voivat pysyä rauhallisina ja hajottaa jännitystä, mikä auttaa rentoutumaan entisestään yöunien ja rentoutumisen aikana. Siksi paras aika pelata pasianssipelejä olisi luultavasti juuri ennen nukkumaanmenoa.

Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että rauhoittavassa, meditatiivisessa tilassa olemisella voi olla monenlaisia sosiaalisia ja ei-sosiaalisia hyötyjä. Esimerkkinä tällaisesta tutkimuksesta on Sunin, Yaon, Wein ja Yun (2015) katsaus käyttäytymis- ja neurokuvantamistutkimuksiin, joka osoitti, että meditaatio johti parempaan päätöksentekoon sekä sosiaalisissa että ei-sosiaalisissa tilanteissa.

7. Yksinolo

Monien mielestä pasianssipelit tarjoavat loistavan tilaisuuden arvostaa yksinoloaikaa ja pohdiskelua kaukana muista. Itsereflektio on korvaamaton taito, ja siihen kuuluu yleensä päivän tapahtumien, tunteiden, ajatusten ja tunteiden lempeä tutkiminen. Näin ollen tämä taito on avainasemassa itsensä kehittämisessä ja tiedostamisessa.

Kun pelaajat irrottautuvat maailmasta ja muista ihmisistä, he eivät myöskään joudu jatkuvasti murehtimaan muiden mielipiteitä, jolloin he voivat rentoutua entisestään.

8. Keskittyminen

Tilanteissa, joissa ihminen on yksin ja tylsistynyt, pasianssipelit ovat hyvä ja terve tapa vähentää tylsyyttä. Tutkimuksissa on todettu, että äärimmäinen tylsyys voi johtaa epäterveellisiin sivuvaikutuksiin ja vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin. Esimerkki tästä tuodaan esiin Washington State Universityn (2019) kirjoittamassa artikkelissa. Tulokset osoittivat, että henkilöt, jotka tunsivat tylsää useammin, olivat alttiimpia sekä ahdistukselle että masennukselle.

Niinpä pitämällä mielen kiireisenä pasianssi auttaa pelaajia pysymään sitoutuneina ja terveinä. Lisäksi niin monien eri pelilajien ja -tyyppien ansiosta pelaajilla on runsaasti valinnanvaraa viihdyttääkseen itseään.

Ja lopuksi... se on hauskaa! Pasianssipelit ovat viihdyttäviä, ja pelaajat kokevat tyydytystä ja virkistystä erityisesti voittojen aikana!

Viitteet