SolitaireParadise.

Gratis nettbaserte Ordspill

Ordspill på norsk

Ordspill på engelsk

Spill med bokstav-sortering

I spill med bokstav-sortering får spilleren danne ord fra et utvalg av tilfeldig blandede bokstaver. Å finne anagrammer gjør at spillere kan trene opp kreativitet og dessuten prøve ut sitt ordforråd og sin evne til å stave. På den måten er slike spill godt egnet for å utvikle barn og blir ofte brukt innen skole og utdanning. Poeng deles gjerne ut enten ut fra kvalitet på ordene funnet eller antall ord funnet.

Sosiale spill med ord tilhører gjerne kategorien bokstav-sortering. Text Twist og Word Ruffle er noen eksempler på spill med bokstav-sortering, akkurat som Scrabble.

Spill med ordsøk

Dette er noen av de mest kjente typene spill med ord. Spill med ordsøk er enkle, men fortsatt engasjerende. En blanding av bokstaver plasseres på et rutenett, vanligvis med et felles motiv eller tema, og en liste på siden viser ordene som skjuler seg innenfor rutenettet. Spillere skal finne og markere de skjulte ordene, som kan befinne seg horisontalt, vertikalt, eller til og med diagonalt. Noen mer kompliserte versjoner øker vanskelighetsgraden ytterligere ved å gjemme bakvendte ord. Populære eksempler inkluderer Bookworm, Scrabble Blast og Word Drop.

Kryssord-spill

Kryssord er gjerne vanskeligere enn andre spill med ord, ettersom spillere må løse ledetråder ved å bruke andre kunnskapsområder. Typisk lages kryssord i et firkantet eller kvadratisk rutenett. Hvite felter med nummervisning angir hvor ordene skal være, mens en nummerert liste på siden viser tilsvarende ledetråder. Løs ledetrådene for å fylle inn rutenettet. Akkurat som spill med sortering av bokstaver, kan kryssord virke opplærende og øke kunnskap om spillernes ordforråd, staveferdighet og evne til logisk tenking.

En noe annerledes variant av et kryssord-spill er 7 Little Words, der du må kombinere stavelser for å finne de 7 ordene som tilsvarer den gitte beskrivelsen.

Andre spill med ord

Spill med ord blir stadig oppfunnet og utviklet til moderne tider (spredt til underholdningsprogram på TV, mobiltelefon-versjoner og gjennom internett). Disse utradisjonelle spillene med ord er stort sett mer komplekse, i nyere tid har enkelte som Codenames og Wordle, særlig sistnevnte, spredt seg uhyre raskt på internett.

I Wordle får spillere seks forsøk på å gjette et ord på fem bokstaver. Etter hvert forsøk blir en tilbakemelding gitt på hvor bokstaver er i ordet eller om de er på riktig sted. En grønn firkant indikerer om bokstaven gjettet var korrekt og på rett plass, mens en gul firkant forteller at gjettet bokstav var korrekt, men ikke på riktig sted.

Scrabble-spill

Det sannsynligvis mest populære spillet med ord, er Scrabble. Her er noen av de vanligste variantene av Scrabble.

Tips for strategi i spill med ord

Selv om spesifikke spill vil ha egne taktikker og strategier for å lykkes, finnes det noen felles tips som gir suksess i spill med ord.

Grunner til å spille spill med ord