SolitaireParadise.

Kabal terminologi

Felter

Hver variant av kabal kan variere etter reglenes vilkår, men også designets vilkår. Designet varierer etter hvilke felter de bruker og hvor mange bunker i hvert felt de har. Totalt er det 6 forskjellige felter: bord, grunnlag, stokk, forkastet, reserve, og celler.

Oversikt over felter i solitaire spill

Bord

Bordet er der mesteparten av spillet foregår. Det har typisk mellom 7 og 10 bunker, men det kan være mindre (f.eks 4 i Canfield Solitaire) eller mer (opp til 13). Bunker blir typisk vist med billedsiden ned.

Grunnlag

Grunnlaget er der kortene i de fleste spillene må flyttes til for å kunne vinne spillet. Antallet bunker avhenger av antallet stokker som brukes. Hvis en stokk brukes, er det typisk 4 bunker, og hvis to stokker brukes, så er det typisk 8 bunker.

Stokk

Stokken inneholder gjenværende kort som ikke er delt ut til bordet i begynnelsen. Kort i stokken har typisk billedsiden ned. Det er typisk kun en stokk-bunke.

Forkastet

Hvis stokken blir snudd, flyttes kort typisk til forkastet bunke. Dette kan være et om gangen, eller flere kort. Det er typisk kun en forkastet bunke.

Celler

Celler lar kort bli plassert i dem, vanligvis ethvert kort. Du kan se på celler som plass å manøvrere.

Reserve

Hvis et solitaire spill har en reserve, blir det utdelt noen kort i begynnelsen. Ingen ytterligere kort kan flyttes til reserven. Kort fra reserven kan stort sett flyttes et om gangen til bordet eller til grunnlaget.