SolitaireParadise.

Gratis Online Ord Spel

Ordspel på svenska

Ordspel på engelska

Bokstavsanordningsspel

I bokstavsanordningsspel presenteras spelare med en rad slumpmässiga, ihopblandade bokstäver, med vilka de ska forma ord. Att lösa sådana anagram medför att spelare övar på kreativt tänkande medan de sätter deras ordförråd och stavning på prov. Därmed är dessa spel toppen för barn som utvecklas och används ofta i utbildningssyfte. Poäng ges vanligtvis ut baserat på antingen kvaliteten på orden eller antalet ord som funnits.

Sociala ordspel brukar tillhöra kategorin bokstavsanordning. Text Twist och Word Ruffle är några exempel på spel med bokstavsanordningsspel, likaså är Scrabble.

Ordsökspel

Dessa är några av de kändaste typerna av ordspel. Ordsökspel är enkla men engagerande. Ett ihopblandat urval av bokstäver är utlagda i ett rutsystem, har ofta gemensamt tema eller ämne, och en lista i sidan visar vilka ord som är gömda i rutsystemet. Spelare ska hitta och markera de gömda orden, vilka kan vara horisontella, vertikala eller även diagonala. Mer komplicerade versioner kan även ha ord gömda baklänges för att öka svårighetsgraden. Populära exempel inkluderar Bookworm, Scrabble Blast och Word Drop.

Korsordsspel

Korsord är vanligtvis svårare jämfört med andra ordspel, då spelare måste lösa gåtor med kunskap i andra ämnen. De är oftast utformade som ett kvadratiskt eller rektangulärt rutsystem. Vita rutor med numrering markerar var orden ska vara, medan en numrerad lista i sidan visar motsvarande ledtrådar. Lös gåtorna för att fylla i rutsystemet. Likt bokstavsanordningsspel är korsord utbildande på det vis att spelare kan öva sitt ordförråd, stavning och logiskt tänkande.

En aning annorlunda metod för ett korsordsspel är 7 Little Words, där du måste kombinera stavelser för att hitta de 7 orden som stämmer överens med de givna beskrivningarna.

Andra ordspel

Ordspel uppfinns och designas hela tiden, där de flesta är anpassade efter moderna tider (spridning till TV-tävlingsprogram, mobilversioner och över internet). Dessa icke-traditionella ordspel är generellt mer komplexa, och vissa såsom Codenames och Wordle har blivit virala på senare tid, särskilt det sistnämnda.

I Wordle har spelare sex försök på sig att gissa ett ord på fem bokstäver. Efter varje gissning kommer det respons på vilka bokstäver som finns i ordet eller om de är på rätt plats. En grön ruta indikerar att gissningsordet var korrekt och på rätt plats, medan en gul ruta indikerar att gissningsordet var korrekt men inte på rätt plats.

Scrabble-spel

Den populäraste ordspelstiteln är förmodligen Scrabble. Här är några av de vanliga variationerna av Scrabble.

Strategitips för ordspel

Trots att specifika spel har specifika taktiker och strategier, finns det några vanliga tips för att lyckas med ordspel.

Anledningar att spela ordspel