SolitaireParadise.

Kabaletyper og -familier

Kabaletyper

En måde at klassificere kabaler på er, i hvor høj grad kortene er synlige i starten af ​​spillet. Kabaler, hvor alle kort er synlige (med forsiden opad) kaldes åbne spil. Hvis et spil har kort med billedsiden nedad, f.eks. i lageret eller på bordet som i 7 Kabale, kaldes det et lukket spil. Ind imellem findes en hybridgruppe af halvåbne spil.

En anden måde at klassificere kabaler er på typen af ​​gameplay. I de fleste kabaler er målet at flytte alle kort til fundamentet og arrangere dem fra es til konge i samme farve. Denne proces er kendt som byg, og i teorien hører alle kabaler, der benytter dette princip, til byggetypen. Ofte arrangeres kort først i omvendt rækkefølge (fra konge til es) på bordet. Dette trin kaldes pak, så kabaler, der benytter denne proces, kaldes pakketypen (mens de også er byggetypen). Der skelnes yderligere mellem spil med en reserve (reserve-byg og reservere.pak) eller uden (simple byg og simple pak). Spil, der ikke bruger byg eller pak, kaldes ikke-byg.

Hvis denne forklaring er forvirrende, kan det hjælpe at læse vores side om terminologi.

Spilletyperne er illustreret med de følgende eksempler.

Lukkede spil

Halvåbne spil

Åbne spil

Spilfamilier

Udover at klassificere kabaler på deres type, kan de også opdeles i forskellige familier. Disse familier er for det meste knyttet til de velkendte kabaler som Napoleon Kabale, Edderkop og 7 Kabale.

Plus og parring i kabaler

Kabaler, hvor kortene fjernes ved at parre dem. Hvordan kort kan parres varierer mellem kabalerne, men udvikler sig ofte omkring opsummering til et bestemt nummer (fx Pyramide, Fourteen Out) eller at finde par (Nestor). På trods af, at det ikke involverer parring, hører Golf Kabale og Tri Peaks Kabale også til denne familie.

Eksempler: Pyramide, Nestor, Fourteen Out, Golf, Tri Peaks

Canfield kabaler

Kabaler, der ligner Canfield, med et lille antal bunker på bordet (typisk fire) og en enkelt reservebunke med mange kort.

Eksempler: Canfield, Acme, American Toad, Duchess, Seven Devils

Vifte kabaler

Kabaler, der har et stort antal bunker på bordet med et lavt antal kort i hver bunke. Kortene i bunkerne er lagt ud i en vifte, hvilket resulterer i navnet på denne type kabale.

Eksempler: La Belle Lucie, Black Hole, Crescent, Trefoil

Forty Thieves kabaler

Kabaler, der deler ligheder med Forty Thieves kabale. Forty Thieves spilles med to sæt kort og har enkle regler. På grund af sine enkle regler findes der mange variationer, der hører til denne familie af spil.

Eksempler: Forty Thieves, Thieves of Egypt, Emperor, Diplomat, Josephine

Napoleon Kabaler (FreeCell)

Kabaler, der deler ligheder med det meget populære Napoleon Kabale. Fordi det er en åben kabale, handler det om dygtighed, og mindre om held, at vinde en Napoleon kabale. Andre spil i FreeCell-familien har variationer i den måde, bordet er opbygget på (f.eks. Baker's Game), antallet af freecells (f.eks. Eight Off), antallet af bunker på bordet (f.eks. Seahaven Towers) eller antallet af kortsæt (f.eks. Double FreeCell).

Eksempler: Napoleon Kabale, Baker's Game, Eight Off, Seahaven Towers, Penguin

7 Kabale

Kabaler, der er baseret på den klassiske og mest kendte kabale: 7 Kabale. Kabaler i denne familie har ofte en lignende start (et kort i den første bunke, to kort i den anden bunke, ...). Variationerne kan have forskellige regler, ekstra felter (f.eks. en reserve), åbne i stedet for lukkede kort, kort uddelt til hver bunke på bordet i stedet for til affaldsbunken, når du vender lagerbunken med mere.

Eksempler: 7 Kabale, Dobbel 7 Kabale, Lady Jane, Agnes Bernauer, Flower Garden, Easthaven, Westcliff, Kingsley, King Albert

Edderkoppe Kabaler

Kabaler hvor sekvenserne fra es til konge ikke skal laves på fundamentet, men hvor målet er at lave sekvenserne fra konge til es på bordet. Afhængigt af spillet fjernes disse færdige sekvenser fra bordet.

Eksempler: Edderkop, Skorpion, Simple Simon

Yukon kabaler

Kabaler hvor et hvilket som helst kort, med billedsiden opad, kan flyttes, uanset kortene ovenpå, der flyttes sammen som en gruppe. I kabaler fra andre familier kan kun korrekt ordnede sekvenser flyttes.

Eksempler: Yukon, Russisk, Australian Patience