SolitaireParadise.

Typer och Grupper av Patiens Spel

Speltyper

Ett sätt att klassifiera patiens spel är att sortera dem efter hur korten syns i början av spelet. Patiens spel som har alla kort synliga i början kallas öppna spel. Om ett spel har alla kort med ryggen uppåt, tillexempel i stock eller tableau(som i Harpan) så kallas det för stängda spel. Och alla spel som har en blanding av dessa två modeller kallas för halv-öppna spel.

Ett annat sätt att klassifera patiens spel är genom typen av spel. I dom flesta patiens spelet så är målet att flytta alla kort till foundation, arrangera dom i ordning från ess till kung i samma färg. Den här processen är känd som byggande, och alla patiens spel som följer denna regel är byggtyp patiens spel. Oftast är korten först arrangerade i den omvända ordningen (från kung till ess) på tableaun. Det här steget i mellan kallas för packning, så spel som har den här mekanismen kallas för packnings-typ patiens spel(samtidigt som dom är byggande spel). En annan skillnad på speltyper är spel med reserve (byggtyp med reserv och packningstyp med reserv) eller utan (byggtyp och simpla packningstyper). Spel som inte har bygg eller packnings mekanismer kallas för icke-byggtyp.

Här är några exempel på speltyperna.

Stängda spel

Halv-öppna spel

Öppna spel

Spel grupperingar

Förutom att klassifiera patiens spel baserat på speltypen så kan dom även grupperas in i olika familjer.

Lägga till & matcha patiens spel

Spel där kort tas bort genom att para ihop dem. Hur korten kan paras ihop beror på spelet, men oftast är målet att summan av paret ska nå en gräns (tillexempel Pyramid, Fourteen Out) eller genom att hitta par (Nestor). Spel som Golf Patiens och Tri Peaks Patiens har inte par funktionen men tillhör ändå samma gruppering.

Exempel: Pyramid, Nestor, Fourteen Out, Golf, Tri Peaks

Canfield patiens typ spel

Spel som liknar Canfield som har få tableau högar (oftast fyra) och en reserve hög med kort.

Exempel: Canfield, Acme, American Toad, Duchess, Seven Devils

Fan patiens typ spel

Spel som har en stor hög av tableau högar med få kort i varje hög. Korten i tableau högarna är utspridda vilket resulterar i speltypets namn(Fan det Engelska ordet för en solfjäder).

Exempel: La Belle Lucie, Black Hole Solitaire, Crescent Solitaire, Trefoil Solitaire

Forty Thieves typ spel

Spel som liknar Forty Theives patiens. Forty Theives spelas med två kortlekar och har enkla regler. Eftersom spelet har så enkla regler så finns det många varianter som är liknande.

Exampel: Forty Thieves, Thieves of Egypt, Emperor, Diplomat, Josephine

Patiens Kungen typ spel

Spel som linkar det väldigt populära patiens spelet Patiens Kungen. Eftersom det är ett öppet patiens spel så kräver spelet mer skicklighet än tur. Andra spel i samma kategori brukar skilja sig åt på hur spelet spelas, vissa varianter har annorlunda tableau (tillexempel Baker's Spel), vissa har fler eller färre fria celler (tillexempel Eight Off), fler eller färre tableau högar (tillexempel Sea Towers), eller antal kortlekar (tillexempel Double FreeCell).

Exempel: Patiens Kungen, Baker’s Game, Eight Off, Seahaven Towers, Penguin Solitaire

Harpan typ spel

Spel som är baseraded på det klassiska och välkända patiensspelet: Harpan. Spel i den här kategorin brukar oftast börja på samma sätt (ett kort i första högen, två kort i den andra). Dom olika varianterna kan ha olika bygg regler eller extra fält (tillexempel en reserve), öppet istället för stängt speltyp, kort som delas ut till varje tableau hög istället för waste högen när du vänder stock, mm.

Exempel: Harpan, Double Klondike, Lady Jane, Agnes Bernauer, Flower Garden, Easthaven, Westcliff, Kingsley, King Albert

Spindelharpan typ spel

Spel där sekvenser av kort från ess till kung inte läggs på foundations, utan målet med spelen är att skapa sekvenser av kort från kung till ess i tableau. Vissa av dessa spel fungerar så att avklarade sekvenser bort från tableau.

Exempel: Spindelharpan, Scorpion, Simple Simon

Yukon patiens typ spel

Spel där alla kort med ryggen neråt kan flyttas som en hög oavsett vilka kort som ligger över det valda kortet. Andra kategorier av patiens fungerar så att endast kort med en korrekt sekvens över sig kan flyttas.

Exempel: Yukon, Russian, Australian Patience