SolitaireParadise.

Gratis Online Kaartspellen

Competitieve solitaire spellen

Deze spellen zijn gebaseerd op de traditionele solitaire spellen voor één speler, maar voegen een competitief element toe door tegen een of meerdere tegenstanders te spelen. Soms spelen deze tegenstanders op zichzelf een volledig apart solitairspel (simultane solitaire), maar meestal mogen spelers op elkaars kaarten spelen of is (een deel van) het speelveld gedeeld. Het bekendste voorbeeld is Spite and Malice (gecommercialiseerd onder de naam Skip-Bo) maar er zijn er nog meer zoals Crapette (Russian Bank) of Zenuwen.

Trick taking spellen

Deze spellen worden door meerdere spelers gespeeld. Elke speler heeft een hand met kaarten. Elke ronde (of slag) speelt elke speler een kaart. Regels die eigen zijn aan het specifieke spel bepalen welke kaarten mogen worden gespeeld en welke kaart een slag wint. In sommige trick taking spellen is het doel gerelateerd aan het aantal gewonnen slagen (bijvoorbeeld Schoppenjagen), terwijl in andere spellen de kaarten in de gewonnen slagen bepalen over winst of verlies (bijvoorbeeld Hartenjagen).

Handvergelijking spellen

Bij deze spellen worden meestal geen kaarten effectief gespeeld. In plaats daarvan krijgen spelers aan het begin kaarten, en kunnen extra kaarten worden omgedraaid of gedeeld, kunnen extra kaarten worden getrokken of kunnen kaarten worden herschikt. Het bekendste voorbeeld is Poker. Soms speelt men tegen de bank in plaats van tegen elkaar (bijv. Blackjack).

Kaarten uitwisselen

Deze spellen hebben meerdere spelers die elk een hand met kaarten hebben en proberen bepaalde kaarten of een bepaalde combinatie van kaarten te verzamelen. Spelers wisselen een of meerdere kaarten in een beurt, met andere spelers of met een voorraadstapel. Het uitwisselen van kaarten kan gebeuren door een nieuwe kaart te trekken en een kaart weg te gooien (bijv. Rummy, Gin Rummy of Stop The Bus) of door andere spelers te vragen om een bepaalde kaart (bijv. Go Fish).