SolitaireParadise.
Algerian Patience App Store Play Store

Speel Klaverjassen

Klaverjassen is een populair Nederlands kaartspel voor vier spelers. De regels zijn niet zo eenvoudig, maar de help sectie in het spel legt ze goed uit.

Hoe spelen
Algerian Patience App Store Play Store
Algerian Patience App Store Play Store
Game background
Klaverjassen

Klaverjassen

SolitaireParadise. is gratis, maar onze servers niet.
Steun ons door je ad blocker uit te schakelen.

SolitaireParadise. is gratis, maar onze servers niet.

Steun ons door je ad blocker uit te schakelen.

SolitaireParadise. is gratis, maar onze servers niet.

Steun ons door je ad blocker uit te schakelen.

Gerelateerde spellen

Aangeraden solitaire spellen

Klaverjassen informatie

Klaverjassen is een kaartspel voor vier spelers dat heel populair is in Nederland. Het kan gespeeld worden volgens de Amsterdamse variant of de Rotterdamse variant.

Spelers

Klaverjassen wordt gespeeld met vier spelers die twee teams vormen. Spelers die tegenover elkaar zitten vormen een team en zijn partners van elkaar. De verschillende spelers worden aangeduid met een windrichting (noord en zuid samen, oost en west samen). Jij speelt als zuid.

Kaarten

Klaverjassen wordt gespeeld met 32 kaarten van een normale boek kaarten, namelijk de aas, heer, vrouw, boer, 10, 9, 8 en 7 van alle 4 kleuren. Deze kaarten met waarde vanaf 7 worden ook wel piketkaarten genoemd.

De kaarten hebben elk een waarde (aangeduid tussen haakjes) en zijn als volgt gerangschikt van hoog naar laag:

Doel van het spel

Je wint een spel door meer punten te verzamelen dan het andere team.

Geven / Delen

Elke spelers ontvangt 8 kaarten (eerst 3, dan 2, en dan nog eens 3). De kaarten worden kloksgewijs gedeeld.

Bieden

Na het delen moet er bepaald worden welk team er speelt en wat de troef van de ronde is. De speler links van de deler moet eerst beslissen of hij speelt met de troef die getoond wordt ofwel past hij. Dan gaat de beurt naar de volgende. Indien iedereen past mag de eerste speler een andere troef kiezen.

Verloop van het spel

De speler links van de deler begint de eerste slag. De volgorde van spelen is met de klok mee. De winnaar van de slag mag met de eerste kaart van de volgende slag uitkomen.

De winnaar van de slag is de hoogste troef als er minstens 1 troef gespeeld is, ofwel de hoogste kaart van de kleur waarmee uitgekomen is indien er geen troef gespeeld is.

Het is verplicht om kleur te bekennen, dat betekent dat je verplicht bent om een kaart van dezelfde kleur als waarmee is uitgekomen te spelen als je deze hebt.

Verder is er ook een troefplicht. Als je niet kan volgen met de kleur waarmee is uitgekomen, moet je troef spelen. Indien er al een troef was gespeeld moet je hoger troeven, behalve als je partner momenteel de slag wint. Als er met troef is uitgekomen moet je altijd een hogere troef leggen als je dat kan, ofwel een lagere troef indien je geen hogere hebt.

Roem

Bepaalde combinaties van kaarten in een slag leveren extra punten op voor de winnaar van de slag. Dit heet roem op tafel.

De combinatie van kaarten die punten oplevert is een opeenvolging van drie of vier kaarten van dezelfde kleur. Opeenvolgend is hier volgens de standaard volgorde aas - heer - vrouw - boer - 10 - 9 - 8 - 7.

Drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur (een driekaart) levert 20 punten op, en vier opeenvolgende kaarten (een vierkaart) levert 50 punten op.

Wanneer de heer en vrouw van de troef in een slag zitten krijgt de winnaar van die slag 20 extra punten.

Merk op dat de roem naar de tegenstander kan gaan als je speelt maar de ronde verliest.

Pit

Wanneer je team alle 8 slagen haalt spreekt men van een pit. Dit levert 88 bonuspunten op.

Score berekenen

Na het spelen van de 8 slagen telt elk team de waarde van de kaarten in de gewonnen slagen. Hierbij telt men de eventuele punten van roem en pit bij op. De winnaar van de laatste slag krijgt 10 extra punten.

Deze score wordt bij de totaalscore van het team toegevoegd.

Einde van het spel

Het spel eindigt na 16 rondes.

Classificatie: HomeKaartspellenKlaverjassen
Beoordeling: 72% (76 stemmen)
Ontwikkelaar: ClashFlash
Technologie: HTML5
Wiki-pagina's: Wikipedia