SolitaireParadise.

Gratis Online Kortspel

Tävlingsinriktade Patiens Spel

Dom här spelen är baserade på dom originella solitaire spelen, men dom har lagt till den tävnlingsaspekt genom att spela emot en eller fler motståndare. Dessa motståndare kan spela helt andra patiensspel (Simultaneous Solitaire) men oftast så kan folk spela på varandras kort eller så finns det en speciell del som är menad för alla. Dom mest populära är Spite and Malice (även känt som Car and Mouse) och Crapette (Russian Bank) eller Spit (Speed).

Trick Spel

Dom här spelen är med andra spelare och alla har varsin hand av kort. Varje runda (eller trick) så spelar alla ett kort. Reglerna avgör vilka kort som får spelas och vilket kort som vinner ett 'trick'. I vanliga trick spel så är målet att få flest tricks (tillexempel speletSpader), medans i poäng-trick spel så avgör värdet vem som vinner och förlorar (tillexempel spelet Hjärter)

Jämför Spel

Dom här spelen brukar oftast inte gå ut på att spela kort. Istället så får du kort i början och under spelets gång kan du vända eller få kort, ibland ges extra kort och ibland blandas korten. När du spelar emot datorn istället för en annan pelare kallas dessa spel för banking spel (exempelvis Blackjack). När spelare höjer potten innan dom visar sina kort kallas spelet för vying spel (exempelvis Poker).

Kortväxling Spel

Dom här spelen har flera spelare som i sin tur har en hand av kort, alla spelare drar kort och ska försöka få vissa kombinationer av kort. Spelare kan byta ett eller flera kort under sin tur, antingen med andra spelare eller från en kollektiv hög. Bytet av kort kan hända när antingen någon drar ett kort, eller kastar ett kort (exempelvis. Rummy, Gin Rummy, eller Stop The Bus) eller genom att fråga andra spelare efter vissa kort (tillexempel Go Fish).