SolitaireParadise.
Algerian Patience App Store Play Store

Spill Backgammon

Backgammon er et av de eldste brettspillene i verden. Flytt alle 15 brikkene gjennom og vekk fra brettet for å vinne spillet.

Hvordan spille
Algerian Patience App Store Play Store
Algerian Patience App Store Play Store
Game background
Backgammon

Backgammon

SolitaireParadise. er gratis å bruke, men ikke å betjene.
Vennligst vurder å støtte vårt arbeid ved å deaktivere din annonseblokkering.

SolitaireParadise. er gratis å bruke, men ikke å betjene.

Vær vennlig og vurder å støtte vårt arbeid ved å deaktivere din annonseblokkering.

SolitaireParadise. er gratis å bruke, men ikke å betjene.

Vær vennlig og vurder å støtte vårt arbeid ved å deaktivere din annonseblokkering.

Relaterte spill

Foreslåtte solitaire-spill

Backgammon spill info

Backgammon er blant verdens eldste brettspill, et klassisk spill for to personer.

Mål

Målet med spillet er å bli først til å flytte alle sine 15 brikker fra startposisjonen og ut av brettet. Dette kan kalles ‘å gjøre rent bord’.

Backgammon-brettet

Dette klassiske brettspillet blir spilt på backgammon-brettet, som består av 24 triangler inndelt i to sider på 12. Trianglene kalles punkter (eller felter) og er nummererte fra 1 til 24 i en kurve.

De to spillerne flytter brikkene i motsatte retninger fra startposisjonen mot eget indre område, som gjenspeiler hverandre. For eksempel tilsvarer 24-punktet for spiller 1, 1-punktet for spiller 2 (og omvendt). Dette avgjør også retningen spillerne flytter sine brikker (fra 24-punktet til 1-punktet), så spillerne flytter altså i motsatte retninger.

Punktene 1-6 utgjør det indre området, mens punktene 7-12 kalles det ytre området.

Spillets gang

Spillet starter med et visst antall brikker på visse punkter. Hver spiller starter med fem brikker på sitt 6-punkt, tre på sitt 8-punkt, fem på 13-punktet og to på 24-punktet.

Tillatte trekk

Spillerne kaster to terninger etter tur. Terningkastet bestemmer hvordan spilleren kan flytte sine brikker. For at et trekk skal være tillatt, må spillere flytte sin brikke enten:

Du må flytte dine brikker i henhold til terningkastet dersom det eksisterer lovlige trekk. Hvis for eksempel spiller 1 kaster terninger som viser 2 og 3 øyne og såfremt det er mulig å gjøre, må spiller 1 flytte enten en brikke 2 punkter fremover og en brikke 3 punkter fremover, eller en brikke 5 punkter fremover (gitt at dette er tillatt).

Hvis en spiller ikke har noen tillatte trekk etter et terningkast, går turen videre til motspilleren. Dette skjer for eksempel hvis spilleren kaster en 6-er uten at det er mulig å flytte noen brikke 6 punkter til et ledig felt, til et felt med egne brikker eller til et felt med kun 1 av motstanderens brikker. Da kan ikke trekket utføres. Uten tilgjengelige tillatte trekk, går turen videre til motspilleren.

Dobling

Hvis en spiller kaster to terninger med like mange øyne, altså en dublett (for eksempel 5+5), teller øynene dobbelt, og man kan (i eksempelet med to 5-ere) flytte opptil fire brikker til sammen 20 felter.

Utslåtte brikker

Det som skjer når en spiller lander på et punkt der kun en av motstanderens brikker er plassert, er at motspillerens brikke blir 'utslått' og flyttes til baren midt på brettet. Utslåtte brikker må slås inn på brettet igjen, antallet øyne på terningen avgjør hvor denne brikken skal flyttes.

Et kast på 4 vil føre til at motspilleren flytter den utslåtte brikken til sitt 4-punkt (ditt 21-punkt). Disse trekkene må følge de nevnte reglene for tillatte trekk. Flere brikker fra samme spiller kan plasseres på baren midt på brettet, og må slås inn på brettet igjen før noen brikker som ikke er utslåtte kan flyttes på brettet.

Å gjøre rent bord

Å gjøre rent bord (fjerne brikker fra brettet) begynner når en spiller har alle sine brikker på eget område. Hvis en brikke er på 1-punktet, kan spilleren fjerne denne brikken med et kast på 1. Hvis en brikke er på 4-punktet, kan den fjernes med et kast på 4.

Flere spillere

I likhet med mange andre spill på vårt nettsted, kan spillere spille mot en datamaskin, eller glede seg med å spille Backgammon mot andre spillere med flerspiller-funksjonen. Dette gjøres ved å tilpasse kallenavnet ditt og søke gjennom tilgjengelige spillerom. Spillere kan også lage sine egne private spillerom, dele passordet inn dit med venner og så spille sammen på nettet.

Spillet er utviklet av Code This Lab.

Klassifisering: HjemBrettspillBackgammon
Vurdering: 74% (628 stemmer)
Utvikler: Code This Lab
Teknologi: HTML5
Wiki-sider: Wikipedia
Back to game